1 Sprawdź, czy masz wymagane kwalifikacje na urzędnicze stanowisko

O pracę w urzędzie gminy może się ubiegać osoba, która ma obywatelstwo polskie. Na niektórych stanowiskach wójt może zatrudnić również cudzoziemca. W przypadku zatrudnianych na podstawie umowy o pracę wymagane jest wykształcenie co najmniej średnie. Na wyższe stanowiska, w tym kierownicze, wymaga się wykształcenia wyższego. Kandydaci do pracy w gminie muszą ponadto mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zostać urzędnikiem w gminie.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz 3 pozostałe porady:

2 Przeglądaj stronę internetową urzędu w poszukiwaniu stanowisk
3 Zapoznaj się z protokołem wyników konkursu dla kandydatów
4 Jeśli wygrasz konkurs, musisz zdać egzamin ze służby przygotowawczej