Obecnie obowiązujące przepisy przewidują różne sposoby obliczenia wysokości emerytury.

Osobom urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., a także tym spośród urodzonych w latach 1949 – 1968, którzy do 31 grudnia 2008r. spełnili warunki wymagane do przyznania wcześniejszej emerytury, świadczenie obliczane jest według starych zasad. Wysokość emerytury dla tych osób uzależniona jest od tzw. podstawy wymiaru, liczby przebytych lat składkowych i nieskładkowych oraz aktualnie obowiązującej kwoty bazowej.

Z kolei osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które nie spełniły do końca 2008 r. warunków do uzyskania wcześniejszych uprawnień emerytalnych nabywają prawo do tzw. nowej emerytury. Świadczenie to wyliczane jest – co do zasady – na podstawie stanu indywidualnego konta ubezpieczonego w ZUS (na który składają się zgromadzone tam i zwaloryzowane składki oraz zwaloryzowany kapitał początkowy).

Osoby, które wiek uprawniający do emerytury osiągną w latach 2009 – 2013, nie przystąpiły do OFE lub zgłosiły wniosek o przekazanie zgromadzonych tam środków do budżetu państwa, mogą mieć obliczone świadczenie w mieszanej wysokości (częściowo po staremu, a częściowo według nowych zasad). Taki wariant może być zastosowany wówczas, gdy jest korzystniejszy od obliczenia emerytury całkowicie po nowemu.

Sposób obliczenia przez ZUS emerytury jest bardzo istotny dla możliwości późniejszego jej przeliczenia. Najwięcej możliwych wariantów podwyższenia świadczenia mają osoby, których emerytura została ustalona w całości według dotychczasowych zasad.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu znajdziesz 9 sposobów wraz z omówieniem:

Dolicz zagubione okresy składkowe, ZUS doliczy nieskładkowe
Dolicz nieuwzględniony wcześniej przez ZUS składnik wynagrodzenia
Jeśli wciąż zarabiasz, przelicz z nową kwotą bazową
Przelicz świadczenie ze starą bazówką, gdy znajdziesz dokumenty płacowe
Przelicz część socjalną, gdy pracowałeś 30 miesięcy na wcześniejszej emeryturze
Przelicz okresy zerowe od pensji minimalnej
Dolicz składki, gdy pracujesz i bierzesz nową emeryturę
Przelicz emeryturę mieszaną z nowym okresem
Policz dokładnie kapitał początkowy

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 9 sposobów na podwyższenie emerytury wypłacanej przez ZUS