Potrzeby dziecka zwiększają się, gdy zaczyna uczęszczać do szkoły, pogarsza się stan jego zdrowia, a tym samym wzrastają wydatki na jego leczenie. Jeśli od wydania wyroku ustalającego wysokość alimentów na dziecko upłynęło kilka lat, niewykluczone jest, że zmianie uległa również sytuacja materialna rodziców. Jeśli nastąpiło to po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego alimenty, rodzic, który samotnie wychowuje dziecko, może żądać w imieniu swojej pociechy zmiany orzeczenia. Sprawy o alimenty zwolnione są z kosztów sądowych.

Wybór należy do powoda

Pozew o podwyższenie alimentów można wnieść bądź do sądu rejonowego, w którego okręgu pozwany (a więc osoba zobowiązana do płacenia alimentów) ma miejsce zamieszkania, bądź do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego, czyli dziecka. To powód wybiera sąd, do którego wygodniej jest mu wystąpić o podwyżkę alimentów. Dzięki temu nawet jeśli pozwany mieszka za granicą, sprawę o podwyższenie alimentów może rozpoznać sąd w Polsce.

To jest tylko część artykułu. W pełnej w pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Elementów pozwu

Uzasadnionej potrzeby

Możliwości zarobkowych

Pełnoletności dziecka

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wystąpić o wyższe alimenty na dziecko.