Z ubezpieczenia wypadkowego przysługują świadczenia po wypadku przy pracy lub stwierdzeniu choroby zawodowej. Są to świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub na skutek choroby zawodowej, renty dla ubezpieczonych, renty rodzinnej dla członków ich rodzin, jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Osób objętych ubezpieczeniem wypadkowym

Świadczeń w razie choroby

Zasiłku od pierwszego dnia niezdolności do pracy

Skutków wypłacenia wynagrodzenia zamiast zasiłku

Wypadku w czasie trwania ubezpieczenia

Świadczeń z każdego tytułu do ubezpieczeń

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje od pierwszego dnia choroby.