Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obciążają obowiązkiem alimentacyjnym przede wszystkim krewnych. W pierwszej kolejności spoczywa on na pełnoletnich dzieciach i wnukach, a więc osobach należących do kręgu tzw. zstępnych. Jeśli takich osób nie ma (np. gdy uprawnionym jest małoletnie dziecko), bądź nie można od nich uzyskać wsparcia, alimentami obciążeni zostaną wstępni, czyli rodzice, dziadkowie. Od rodzeństwa można domagać się pomocy w ostatniej kolejności. Jeśli istnieje kilka osób, na których równorzędnie spoczywa obowiązek alimentacyjny (np. syn i córka, ojciec i matka, brat i siostra), będą oni płacić alimenty w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

Nie zawsze jednak obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych. W razie rozwodu małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia (lub był niewinny), może liczyć na wsparcie od byłego małżonka.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Obowiązków rodziców wobec dzieci

Utrzymania pasierba

Kiedy dzieci pomagają rodzicom

Kiedy płaci rodzeństwo

Alimentów byłego małżonka

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto ma obowiązek alimentacyjny.