Jaką karę poniesie bezrobotny za niestawiennictwo w urzędzie

Bezrobotny, który otrzymał z urzędu pisemne wezwanie, aby stawił się w konkretnym dniu o wyznaczonej godzinie, i tego nie zrobił, zostanie wykreślony z rejestru i straci zasiłek. Nie poniesie tych konsekwencji, gdy poda uzasadnioną przyczynę niestawiennictwa w ciągu 7 dni od dnia, w którym miał być w urzędzie. Taką przyczyną jest np. choroba potwierdzona zwolnieniem.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na poniższe pytania:

Ile może dorobić bezrobotny, jakie przychody może osiągać

Czy bezrobotny może pobierać rentę lub zasiłek macierzyński

Jaki wpływ na otrzymywanie zasiłku ma porzucenie szkolenia

Ile czasu może chorować bezrobotny bez groźby utraty zasiłku

Czy bezrobotny może wyjechać na dowolny czas za granicę

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy bezrobotny straci zasiłek.