Kto może ubiegać się o możliwość wcześniejszego zakończenia pracy

Prawo do emerytury pomostowej mają osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r., i wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym co najmniej 15 lat. Uwzględnia się zarówno okresy, w których były wykonywane prace na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2009 r., jak też okresy, w których wykonywane były prace, ale tylko te wymienione w nowych wykazach prac w ustawie o emeryturach pomostowych. Okresy te są sumowane. Trzeba jednak pamiętać, że taka osoba powinna przez co najmniej 1 dzień przed 1 stycznia 1999 r. wykonywać prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienione w ustawie o emeryturach pomostowych. Musi także spełnić warunki dotyczące wieku i stażu ogólnego.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

W jaki sposób można się ubiegać o emeryturę pomostową

Jaki wpływ na prawo do świadczenia ma ocena stanowiska pracy

Ile czasu ma ubezpieczony na odwołanie się od decyzji ZUS

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika gazety Prawnej: Jak uzyskać prawo do emerytury pomostowej.