Samozatrudnienie to jednoosobowa działalność gospodarcza. Jej cechą charakterystyczną jest prowadzenie działalności na własny rachunek i na własne ryzyko. Możemy wyróżnić różne grupy osób podejmujących decyzję o samozatrudnieniu, np. osoby, które pragną stworzyć swoją firmę od podstaw, lub osoby, które chcą wykonywać działalność w formie wolnego zawodu, na rzecz wielu zleceniodawców, lub osoby, które podjęły taką decyzję, ratując się przed utratą źródła dochodu z uwagi na rozwiązanie umowy o pracę.

Jeżeli samozatrudniony nie jest objęty ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu, musi zgłosić się do ZUS do objęcia ubezpieczeniem spolecznym, a także zdrowotnym. Wiele osób prowadzących przedmiotową działalność zastanawia się, od jakiego momentu ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego – czy od daty rozpoczęcia działalności, czy też od daty pierwszej składki. Kwestię tę ustawodawca uregulował w art. 67 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr. 167, poz. 1024 z późn. zm.). Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu osoby podlegającej temu obowiązkowi do funduszu oraz opłacaniu składek w terminie, na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

not. DS