1 Wybierz najbardziej korzystną formę prawną placówki dla dzieci

Najłatwiej założyć punkt lub zespół przedszkolny. W przeciwieństwie do przedszkola, które musi być czynne codziennie przez minimum 5 godzin dziennie, punkt może działać tylko przez 3 godziny we wszystkie dni tygodnia, a zespół tylko w wybrane dni. W obu formach zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci, w wieku od 3 do 5 lat. Muszą być prowadzone w lokalu zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci. Będzie on musiał uzyskać pozytywną opinię m.in. powiatowego inspektora sanitarnego. Wymagania sanitarne oraz budowlane dla punktu i zespołu przedszkolnego są nieco łagodniejsze niż w przypadku przedszkola.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak założyć punkt przedszkolny za pieniądze z UE.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz trzy pozostałe porady:

2. Nawiąż współpracę z gminą i wspólnie znajdźcie lokal
3. Napisz wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej
4. Zgłoś projekt w konkursie ogłoszonym przez urząd marszałkowski