1 Sprawdź, kto może się ubiegać o świadczenie z Unii Europejskiej

O rentę strukturalną może się ubiegać rolnik, który ukończył 55 lat, ale nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

2 Znajdź osobę zainteresowaną przejęciem gospodarstwa

Osoba, która chce otrzymywać rentę strukturalną, musi znaleźć rolnika zainteresowanego przejęciem jego gospodarstwa.

3 Zbierz dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku o rentę

Składając wniosek, rolnik musi dołączyć dokumenty potwierdzające wstępne warunki do uzyskania renty strukturalnej.

4 Zakończ produkcję rolną i odbierz świadczenie sfinansowane przez UE

W przypadku spełnienia wszystkich warunków do otrzymania renty strukturalnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania postanowienia z ARiMR rolnik powinien przekazać gospodarstwo rolne i zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. 

To jest tylko część artykułu. Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak dostać rentę strukturalną