Samorządy mogą otrzymać unijną dotację na organizację szkoleń, których celem jest podnoszenie jakości pracy urzędów administracji samorządowej, wdrażanie usprawnień zarządczych, wzmocnienie działów kadrowo-szkoleniowych oraz centrów zarządzania zasobami ludzkimi, a także poprawa jakości stanowionego prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych. W tym celu muszą napisać projekt szkoleniowy i złożyć go w konkursie ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Najbliższy taki konkurs MSWiA ogłosi w czwartym kwartale 2010 roku.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kto może liczyć na otrzymanie dotacji z UE

Na jakie cele możliwe jest przeznaczenie uzyskanej pomocy

Jak wygląda tryb konkursowy

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak za pieniądze Unii Europejskiej usprawnić pracę urzędu