To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

• Pracownik podjął wobec pracodawcy działalność konkurencyjną – zatrudnił się dodatkowo na pół etatu w firmie tej samej branży. W nowej pracy wykorzystuje informacje o klientach zdobyte u pierwszego pracodawcy. Firma chce wyciągnąć wobec niego konsekwencje i zwolnić go dyscyplinarnie, ale nie podpisała umowy o zakazie konkurencji. Czy ma podstawy do rozwiązania umowy o pracę w tym trybie?

• Firma zawarła z pracownikiem (zatrudnionym na stanowisku technologa) umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu stosunku pracy. Po rozwiązaniu umowy o pracę były podwładny przesłał pracodawcy pismo z informacją, że uznaje umowę za nieważną, bo nigdy nie miał dostępu do szczególnie ważnych informacji i czuje się zwolniony z obowiązków z niej wynikających. Czy rzeczywiście taka umowa może być nieważna?

• Pracodawca chce zaproponować pracownikowi zawarcie umowy o zakazie konkurencji. Ma jednak wątpliwości, jak sformułować w umowie działalność konkurencyjną. Czy muszą to być szczegółowe postanowienia?

• Pracodawca chce, aby pracownik podpisał umowę o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy. Ma się w niej znaleźć zapis zabraniający mu podejmowania jakiegokolwiek dodatkowego zatrudnienia. Pracodawca twierdzi, że chce, aby podwładny skoncentrował się jedynie na pracy w jego firmie, a dodatkowa praca miałaby negatywny wpływ na jego sumienność i staranność w pracy. Czy umowa takiej treści jest dopuszczalna?

• Czy w umowie o zakazie konkurencji konieczne jest zawarcie postanowienia dotyczącego zasięgu terytorialnego obowiązywania takiej umowy? Pracodawcy przewiduje rozszerzenie zakresu działania firmy.

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy można zawrzeć umowę o zakazie konkurencji