Czy świadczenie może być zawieszone

Emerytowany policjant dodatkowo pracuje. Czy jeśli jego przychody z pracy zarobkowej przekroczą 130 proc. przeciętnej płacy, to jego świadczenie zostanie zawieszone tak jak w przypadku emerytów z ZUS?

Czy trzeba zawiadomić o dorabianiu

Emerytowany funkcjonariusz przeszedł na emeryturę po 22 latach służby i jego procentowy wymiar emerytury jest niższy niż 75 proc. podstawy wymiaru. Czy musi zawiadomić organ rentowy o planowych przychodach z pracy?

Czy świadczenia zawsze są zmniejszane

Policjant po 30 latach służby, który przeszedł na emeryturę, otrzymuje świadczenie w wysokości 75 proc. ostatniego uposażenia. Czy jeśli będzie dodatkowo pracował, musi się liczyć ze zmniejszeniem otrzymywanego świadczenia?

Czy zmniejszenie zależy od grupy inwalidzkiej

Policjantowi zwolnionemu ze służby z powodu inwalidztwa komisja lekarska MSWiA przyznała III grupę inwalidzką. Po roku od zwolnienia ze służby jego stan zdrowia się pogorszył na tyle, że otrzymał I grupę inwalidzką, a jego świadczenie wynosi 1,8 tys. zł. Jednak przez cały czas pracuje, uzyskując przychód w wysokości 3 tys. zł miesięcznie. Czy obecnie zmieni się kwota, jaką może dorobić?

Czy zmniejszenie zależy od przychodu

Emerytowany policjant przez trzy lata dodatkowo pracował. Przez dwa lata jego zarobki były bardzo wysokie. W trzecim roku zarobił dużo mniej. Czy obecnie maksymalna procentowa wysokość zmniejszenia świadczenia będzie taka sama?

Odpowiedzi na pytanie znajdziesz w pełnej wersji artykułu. Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Ile policjant dorobi do emerytury