To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

• Czy pensje można obniżyć dowolnie
Pracodawca na koniec lutego wypowiedział pracownikowi warunki pracy i płacy, zmniejszając wymiar czasu pracy z pełnego etatu na pół etatu i dotychczasowe wynagrodzenie za pracę. Nowe wynagrodzenie jest jednak znacznie niższe niż połowa dotychczasowej płacy, mimo że zakres obowiązków został tylko nieznacznie zmniejszony. Czy pracodawca może ustalić dowolną pensję przy zmianie wymiaru czasu pracy?

• Czy liczba dni na opiekę jest stała
Jeden z pracowników zatrudnionych w firmie jako specjalista ds. bhp od 1 marca zaczął pracować na pół etatu. Czy w związku ze zmniejszeniem wymiaru czasu pracy nadal przysługują mu w ciągu roku dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem?

• Czy musi być wypowiedzenie zmieniające
Od maja pracodawca planuje w swoich placówkach handlowych uruchomić dodatkowe kasy. Z tego powodu zamierza zmienić wymiar czasu pracy dwóm pracownikom, którzy dotychczas pracowali na pół etatu. Czy zwiększenie wymiaru czasu pracy wymaga wypowiedzenia zmieniającego lub zgody pracownika?

• Czy można porozumieć się co do nadgodzin
Pracodawca zatrudnił trzy lata temu pracownika na pół etatu. Z uwagi na dodatkowe zlecenia po roku zmienił mu wymiar czasu pracy na pełen etat, a od 1 maja chciałby ponownie zaproponować mu pracę na pół etatu. Czy strony mogą w porozumieniu zmieniającym umowę o pracę zawrzeć zapis o godzinach nadliczbowych pracownika?

• Czy trzeba różnicować świadczenie urlopowe
W firmie zatrudnionych jest 16 pracowników. Od kilku lat wypłaca się w niej świadczenia urlopowe. Od nowego roku trzem pracownikom zmniejszono wymiar czasu pracy z pełnego do połowy etatu. Czy pracodawca powinien zmniejszyć im świadczenie urlopowe?

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zmiana wymiaru etatu wpływa na uprawnienia pracownicze