Czy na praktykę może przyjąć każdy podmiot

Praktykant chciałby odbyć praktykę u przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność polegającą na zakładaniu ogrodów. Czy jest to możliwe?

Czy można żądać opłaty za praktykę

Absolwent zgłosił się do studia reklamowego, prosząc o przyjęcie na praktyki. Zaoferowano mu podpisanie umowy pod warunkiem uiszczenia 500 zł miesięcznie na wynagrodzenia opiekuna praktyki i możliwość nabycia specjalistycznych umiejętności. Czy jest to dozwolone?

Czy praktykant jest pracownikiem

Absolwent szkoły zawodowej, który odbywa płatną praktykę w warsztacie samochodowym, uważa, że liczba godzin, w których wykonuje praktyki, jest za duża. Czy może żądać wynagrodzenia za nadgodziny?

Czy umowę można zawrzeć na dowolny okres

Ze względu na skomplikowany charakter produkcji wykonywanej w spółce absolwent chciałby odbywać praktykę przez pięć miesięcy. Czy jest to możliwe?

Czy umowę o praktykę można rozwiązać

Dwa dni po rozpoczęciu płatnej praktyki absolwenckiej praktykant otrzymał ofertę podjęcia stałej lepiej płatnej pracy. Czy może przerwać praktykę?

Czy można zawrzeć ustną umowę

Absolwent chciałby odbywać praktykę absolwencką. Boi się jednak utraty statusu bezrobotnego. Czy w tej sytuacji warto zawrzeć ustną umowę o praktykę?

Czy wiek może być barierą w odbyciu praktyki

W marcu 2010 r. zgłosił się do pracodawcy bezrobotny chętny do odbycia praktyki. Umowę chciałby podpisać od razu, ale praktykę rozpocząć od 1 maja 2010 r. 15 kwietnia absolwent kończy 30 lat. Czy uniemożliwia to odbycie praktyki?

To jest tylko część artykułu. Odpowiedz na wszystkie powyższe pytania znajdziesz w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Warto odbyć praktykę w firmie