Czy pracownik może skorzystać z długich weekendów

Pracownik chce uzyskać kilka przerw w pracy w ciągu roku bez konieczności korzystania z długich urlopów. Czy jest to możliwe, jeśli skorzysta on tylko z kilku dni urlopu wypoczynkowego?

TAK Pracownik może skorzystać z dłuższych przerw w pracy dzięki łączeniu dni wolnych z tytułu świąt z częścią urlopu wypoczynkowego (lub dniami odbieranymi za święto, które przypadnie w sobotę). Jeżeli dodatkowo połączy takie dni wolne z sobotą i niedzielą, będzie mógł skorzystać z tzw. długich weekendów. W najbliższym czasie okazją do przedłużenia odpoczynku będą święta majowe. 1 Maja, czyli Święto Pracy, wypada w tym roku w sobotę, a 3 Maja, czyli święto Konstytucji 3 maja – w poniedziałek. Jeżeli święto przypadnie w sobotę, pracodawca musi udzielić podwładnym dnia wolnego w innym terminie. Jeśli pracownik odbierze taki dzień np. w poniedziałek 4 maja, uzyska cztery dni wolnego. Gdyby dodatkowo wykorzystał trzy dni urlopu wypoczynkowego (od 5 do 7 maja), wówczas otrzymałby dziewięć dni wolnego. Oprócz okresu świąt majowych pracownicy mogą w tym roku skorzystać z przedłużonych weekendów także w czerwcu, listopadzie i grudniu. W czwartek 3 czerwca wypada święto Bożego Ciała, a w czwartek 11 listopada – Święto Niepodległości. W obydwu przypadkach wystarczy skorzystać z jednego dnia urlopu (w piątek), aby uzyskać cztery dni wolnego. Ostatnią okazją do wydłużenia weekendu będą w tym roku święta Bożego Narodzenia. Pierwszy dzień tych świąt wypada w sobotę. Jeśli pracownik odbierze z tego tytułu dzień wolny w poniedziałek 27 grudnia, skorzysta z trzech dni wolnych. Warto dodać, że święto Wszystkich Świętych wypada w tym roku w poniedziałek, więc pracownicy będą mieli trzydniową przerwę w pracy bez konieczności wykorzystywania urlopu.

Podstawa prawna

Art. 130 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zaplanować czas pracy w tym roku, aby mieć dużo dni wolnych