Pracodawca może zlecić pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych, a pracownik nie może zasadniczo odmówić jej wykonania. Wynika to przede wszystkim z zasady podporządkowania pracownika, której odpowiada po stronie pracodawcy możliwość wydawania poleceń służbowych i realnego oddziaływania na kierowanie procesem pracy.

Nakaz świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych wynika też z obowiązku dbałości o dobro pracodawcy i jego niewykonanie wiązać może się może z różnymi, często negatywnymi, konsekwencjami. Dlatego też, nawet jeśli jest to sytuacja niedogodna dla pracownika, nie może on bez uzasadnionych powodów odmówić wykonywania pracy nadliczbowej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

• Kiedy mamy do czynienia z pracą nadliczbową?
• Kto może odmówić pracy w nadgodzinach a dla kogo jest to obowiązek?
• Jakie konsekwencje poniesie pracownik, który nie wyrazi zgody na pracę nadliczbową?