Urlop macierzyński jest jednym z ważniejszych uprawnień pracowniczych związanych z ochroną rodzicielstwa. Pracownik nie tylko korzysta ze zwolnienia od pracy przez okres wskazany w kodeksie pracy, może także liczyć na szczególną ochronę po zakończeniu urlopu. Ochrona ta przejawia się w dwojakiej postaci. Po jednej stronie są bowiem powinności i nakazy adresowane do pracodawcy, po drugiej określone uprawnienia przysługujące chronionemu pracownikowi. Najważniejszą kwestią jest gwarancja powrotu na to samo stanowisko pracy. Poza tym pracownik może wnioskować o urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, o obniżony wymiar czasu pracy, a pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dodatkowych przerw w pracy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.