Przepis art. 29 par. 3 k.p. nakłada na pracodawcę obowiązek informowania pracownika o warunkach zatrudnienia. Obowiązek ten dotyczy nie tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również z mianowania, powołania, wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę.

Niezależnie od tego, czy strony stosunku pracy zawarły umowę o pracę na piśmie, czy też najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy pracodawca pisemnie potwierdził pracownikowi warunki zatrudnienia, z art. 29 par. 3 k.p. wynika obowiązek pracodawcy, aby najpóźniej w terminie siedmiu dni od rozpoczęcia pracy poinformował pracownika o warunkach pracy i płacy.

PRZYKŁAD

OBOWIĄZEK SKONKRETYZOWANIA INFORMACJI

Pracodawca, spełniając obowiązek informowania pracownika o warunkach zatrudnienia, wręczył mu kodeks pracy z zaznaczonymi fragmentami do zapoznania się. Taki sposób poinformowania pracownika jest niedopuszczalny, bowiem informacja powinna być na tyle skonkretyzowana, aby pracownik mógł jednoznacznie ustalić, jakie przysługują mu warunki pracy.

Jakie informacje pracodawca musi przekazać pracownikowi? W jaki sposób należy informować pracownika? Kiedy przekazać informację o zmianie warunków zatrudnienia? Co grozi pracodawcy za niedopełnienie obowiązku informacyjnego? – przeczytaj w Tygodniku Prawa Pracy