Czy ubezpieczyć żonę – studentkę

Pracuję na podstawie umowy o pracę. Pracodawca opłaca za mnie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W maju zawarłem związek małżeński. Żona jest studentką, ukończyła 26 lat. Jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię. Czy w przedstawionej sytuacji nie powinienem zgłosić jej do tego ubezpieczenia?

Tak

Osoba, która podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, ma obowiązek zgłosić do tego ubezpieczenia członków swojej rodziny. Wśród członków rodziny ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wymienia m.in. małżonka. Ubezpieczony (m.in. pracownik) musi zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego tylko członków rodziny, którzy nie mają swojego tytułu do ubezpieczeń. Natomiast osoba, która jest studentem, podlega z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie ma innego tytułu do tego ubezpieczenia i nie może być zgłoszona jako członek rodziny.

Z uwagi na powyższe powinien pan zgłosić żonę do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. W tym celu należy złożyć u płatnika składek (pracodawcy) wniosek, a płatnik wniosek ten na formularzu ZUS ZCNA przekaże do ZUS. Pana żona powinna poinformować uczelnię, aby wyrejestrowała ją z ubezpieczenia zdrowotnego jako studenta.

Podstawa prawna

● Art. 66 ust. 1 pkt 20, art. 66 ust. 2, art. 67 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  • Czy złożyć wniosek u zleceniodawcy
  • Czy urlop bezpłatny przerywa ubezpieczenie
  • Czy konieczne jest wyrejestrowanie
  • Czy dziadek może zgłosić wnuka
  • Czy składka za dwie osoby będzie wyższa
  • Czy wystąpić o ubezpieczenie córki
  • Czy wspólnik może sam opłacać składki