Wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego uzależniona jest od podlegania temu ubezpieczeniu. Mogą je więc otrzymać m.in. pracownice, kobiety wykonujące pracę nakładczą, umowę zlecenia, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Prawo do zasiłku chorobowego

Ubezpieczona kobieta w ciąży niezdolna do pracy z powodu choroby nabywa prawo do zasiłku chorobowego. Przysługuje on przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 270 dni. Zasiłek wypłacany jest w maksymalnej wysokości – 100 proc. podstawy wymiaru.

Należy pamiętać, że chorej ubezpieczonej będącej w ciąży, która jest pracownicą albo osobą wykonującą pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, przed zasiłkiem chorobowym wypłaca się wynagrodzenie za czas choroby. Przysługuje przez okres 33 dni w roku kalendarzowym w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.