Osoba fizyczna, która rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej jednoosobowo albo w formie spółki cywilnej, musi wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (EDG – 1). Po jego złożeniu nastąpi wydanie wpisu do ewidencji, aktualizacja lub nadanie numeru NIP, nadanie numeru REGON, a także zgłoszenie do ZUS przedsiębiorcy jako płatnika składek.

ZUS na podstawie danych z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej sporządza pierwszorazowe dokumenty zgłoszenia płatnika składek ZUS ZFA. W oparciu o wypełnioną część wniosku EDG-RB wypełnia dokument ZUS ZBA, a część EDG-MW – dokument ZUS ZAA. Zasady te obowiązują od 31 marca 2009 r.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.