Nie

Podpisując umowę o pracę z magazynierem, pracodawca nie ustalił dłuższego okresu wypowiedzenia. W tej sytuacji obowiązują więc uregulowania kodeksowe.

Kodeks pracy określa ustawowe okresy wypowiedzenia umów zawartych na czas nieokreślony. Są one uwarunkowane długością stażu pracy pracownika u danego pracodawcy. W przypadku pracowników zatrudnionych na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie (np. magazynier) pracodawca może już na początku zatrudnienia zabezpieczyć się przed zbyt szybkim rozwiązaniem stosunku pracy i ustalić w umowie o pracę dłuższe okresy wypowiedzenia. Zgodnie z art. 36 par. 5 k.p., jeżeli osoba odpowiedzialna za powierzone mienie będzie pracowała krócej niż sześć miesięcy, wówczas okres wypowiedzenia wyniesie miesiąc, a przy stażu co najmniej sześciomiesięcznym - trzy miesiące. Warunkiem obowiązywania dłuższego okresu wypowiedzenia jest jednak zamieszczenie w umowie o pracę takiego zapisu. Zastrzeżenie dłuższych okresów wypowiedzenia jest fakultatywnym elementem umowy o pracę, jednak ma istotne skutki. Jego zamieszczenie powoduje bowiem, że przedłużenie okresu wypowiedzenia nastąpi niezależnie od tego, która strona stosunku pracy wystąpi z inicjatywą zakończenia zatrudnienia. Jego brak oznacza natomiast, że zarówno pracodawcę, jak i pracownika obowiązują ustawowe okresy wypowiedzenia.

W analizowanej przez nas sytuacji należy zastosować ustawowy, tj. miesięczny okres wypowiedzenia, mimo że pracownik zajmuje stanowisko pracy związane z odpowiedzialnością majątkową za mienie powierzone. Pracodawca nie wprowadził bowiem do umowy o pracę zapisu o dłuższym okresie wypowiedzenia, a skoro tego nie uczynił, umowa rozwiąże się z końcem kwietnia 2008 r.

PODSTAWA PRAWNA

•  Art. 36 par. 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).