Czy choroba ciotki uprawnia do zasiłku

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Na stałe mieszkam z ciocią. Prowadzę z nią wspólne gospodarstwo domowe. Niebawem zostanie wypisana ze szpitala i będę musiała zapewnić jej opiekę. Czy mogę skorzystać w tym czasie z zasiłku opiekuńczego?

Nie

Zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, z którym ubezpieczony (pracownik) w czasie jej sprawowania prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Prawo do tego świadczenia nie przysługuje jednak za opiekę nad każdym członkiem rodziny. Do zasiłku opiekuńczego uprawnia tylko opieka nad chorymi członkami najbliższej rodziny, którzy zostali wymienieni w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tj. małżonkiem, rodzicami, teściami, dziadkami, wnukami, rodzeństwem i dziećmi w wieku powyżej 14 lat.

W analizowanej sytuacji pracownicy, mimo opieki nad chorą ciotką, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo, nie będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy. Okres sprawowania opieki będzie jednak traktowany jako okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Podstawa prawna

● Art. 32 ust. 1 pkt 3, art. 32 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  • Czy przysługuje zasiłek za opiekę nad dzieckiem
  • Czy można obniżyć wysokość zasiłku
  • Czy konieczne jest zamieszkanie z chorym
  • Czy przedsiębiorca dostanie zasiłek
  • Czy ZUS wypłaci zasiłek po rozwiązaniu umowy