Emerytura z Karty Nauczyciela

Prawo do emerytury na podstawie Karty Nauczyciela przysługuje niezależnie od wieku nauczyciela, ale po udowodnieniu w określonym wymiarze tzw. stażu ogólnego i pracy nauczycielskiej.

Nauczyciele mogą przejść na emeryturę bez względu na wiek, jeśli udowodnią co najmniej:

• 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej albo

• 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym (w przypadku nauczycieli szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich).

Emerytura z Karty Nauczyciela przysługuje pod warunkiem wykonywania pracy nauczycielskiej ostatnio przed przejściem na emeryturę oraz po rozwiązaniu stosunku pracy.

Zobacz więcej w e-wydaniu Gazety Prawnej