Firmy nadal mają problemy z wyliczaniem i wyrównaniem pracownikom ich wynagrodzeń chorobowych według nowych zasad. Określił je Trybunał Konstytucyjny w wyroku z czerwca 2008 r. (sygn. akt SK 16/06). Trybunał stwierdził, że przy wyliczaniu pracownikowi wynagrodzenia za czas choroby czy zasiłku chorobowego powinny być uwzględnione wszystkie składniki jego wynagrodzenia, np. premie.

Teza wyroku Trybunału wydaje się jasna. Jest tak jednak pozornie, bo firmy wciąż mają kłopoty z wyliczaniem świadczeń chorobowych. Jak sygnalizuje nam jedna z nich, jej pracownik zachorował 15 stycznia 2008 r. W 2007 roku zostały mu wypłacone premie kwartalne za IV kwartał 2006 r., I, II i III kwartał 2007 r., a premię za IV kwartał 2007 r. wypłacono 25 stycznia, ale tego roku. Kadrowa w firmie nie wie, czy powinna uwzględnić premię za ostatni kwartał 2007 r. w podstawie zasiłku chorobowego.

Podstawę stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Oznacza to, że premie kwartalne są doliczane do przeciętnego wynagrodzenia, w wysokości 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za 4 kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres od stycznia do grudnia 2007 roku należy doliczyć 1/12 sumy premii za IV kwartał 2006 r. oraz I, II i III kwartał 2007 r.

- Premia za IV kwartał 2007 r. została pracownikowi wypłacona dopiero 25 stycznia 2008 r., dlatego do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy przyjąć premię za IV kwartał 2006 r., za I, II kwartał 2007 r. i za III kwartał w podwójnej wysokości - mówi Dorota Twardo specjalista ds. kadr i płac.

Dodaje, że w przypadku, gdy pracownikowi nie został wypłacony składnik wynagrodzenia uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku, obowiązuje zasada, że do podstawy wymiaru przyjmuje się składnik wynagrodzenia wypłacony za poprzedni okres. Wypłata w styczniu 2008 r. premii za IV kwartał nie powoduje przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku.