Po 2008 roku emeryturę obliczoną w całości na dotychczasowych zasadach otrzymają osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. Tak zwaną starą emeryturę dostaną także:

• urodzeni w latach 1949-1968, którzy do 31 grudnia 2008 r. spełnili warunki wymagane do uzyskania wcześniejszej emerytury i zgłosili lub zgłoszą wniosek o jej przyznanie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn),

• osoby przechodzące na emeryturę górniczą (bez względu na datę urodzenia).

Zobacz pełna treść artykułu w eGP