W grudniu 2007 r. ukończyłem 60 lat. Przepracowałem w transporcie 18 lat. Chciałbym ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, ale dopiero w 2009 roku spełnię warunek posiadania 25 lat składkowych i nieskładkowych. Czy mimo, że nastąpi to po 31 grudnia 2008 r., ZUS przyzna mi wcześniejszą emeryturę obliczoną na starych zasadach - pyta pan Andrzej z Wałbrzycha.

Tak. Osoby, które na przestrzeni swojej kariery zawodowej wykonywały prace w szczególnych warunkach wymienione w rządowym wykazie, mogą przejść na wcześniejszą emeryturę.

Muszą być jednak spełnione dwa warunki. Pierwszy to osiągnięcie wieku emerytalnego wynoszącego 55 lat dla kobiet lub 60 lat dla mężczyzn, a drugi to udowodnienie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego (20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn), w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Ponieważ prace w transporcie wymienione są w wykazie A, aby uzyskać wcześniejszą emeryturę, musi pan spełnić wspomniane warunki, ale niekoniecznie do 31 grudnia 2008 r. Zalicza się pan bowiem do grupy ubezpieczonych urodzonych przed 1 stycznia 1949r., którzy nie mają przewidzianych ograniczeń czasowych do spełnienia warunków wymaganych do przyznania wcześniejszej emerytury. Takie ograniczenie zostało nałożone jedynie na osoby urodzone w latach 1949-1968. Wynika z tego, że po udowodnieniu stażu pracy w 2009 roku będzie pan mógł skutecznie ubiegać się o przyznanie wcześniejszej emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach.

Jeśli wniosek o emeryturę zgłosi pan dopiero po ukończeniu 65 lat, ZUS przyzna emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym, która, podobnie jak emerytura z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach, zostałaby obliczona na dotychczas obowiązujących zasadach.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 32 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Par. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.).