Sędzia Granat powołał się także na ustawę o systemie oświaty, gdzie przedszkola są takim samym elementem systemu edukacji jak szkoły oraz na rozporządzenie ministra edukacji, zgodnie z którym wymagania i kwalifikacje stawiane nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych są takie same.

Przypomniał również wcześniejsze orzeczenie Trybunału - z kwietnia 2009 r. - w myśl, którego praca nauczyciela w przedszkolu ma charakter nauczania.

"Trybunał nie znalazł przekonywujących argumentów dla wprowadzenia odmiennych regulacji w uprawnieniach do przejazdów ulgowych w stosunku do nauczycieli pracujących w przedszkolach" - podkreślił Granat. Dodał, że samo kryterium miejsca pracy: przedszkole lub szkoła, nie jest wystarczające do różnicowania uprawnień.