Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uchylił decyzję komendanta wojewódzkiego, który nie chciał wydać funkcjonariuszowi zaświadczenia potwierdzającego pełnienie służby z narażeniem życia lub zdrowia (np. ochrona VIP-ów czy imprez masowych). Zgodnie z wyrokiem sądu komendant raz jeszcze będzie musiał rozpoznać sprawę policjanta.

– Komendant nie uznał za niebezpieczną służbę konwojowania przestępcy, bo w czasie tej akcji nie zostałem ranny – mówi Ignacy Krasicki, opolski policjant, który jako pierwszy w Polsce z taką sprawą poszedł do sądu.

Podstawą do ubiegania się o zwiększenie świadczenia emerytalnego o 0,5 proc. za każdy rok służby jest par. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (Dz.U. nr 86, poz. 734).

Zgodnie z nim emerytura jest podwyższana, jeśli funkcjonariusz co najmniej sześć razy w ciągu roku brał udział w akcjach powodujących bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. Z takiej samej możliwości mogą skorzystać także funkcjonariusze, którzy przez co najmniej 30 dni w ciągu roku zajmowali się w niebezpiecznych warunkach ochroną osób lub mienia.

– Do tej pory komendanci odmawiali wystawiania takich zaświadczeń, tłumacząc, że w służbę policjanta jest wpisane ryzyko pełnienia służby w niebezpiecznych warunkach – mówi prof. Jerzy Paśnik, konstytucjonalista.

Wskazuje, że wyrok sądu w Opolu oznacza, że policjanci będą mogli mieć zwiększane świadczenia na takich samych zasadach jak pozostałe służby mundurowe.

To ważna informacja szczególnie dla młodych policjantów z krótkim stażem służby. Związkowcy z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów zwracają uwagę, że inne służby mundurowe, np. strażacy czy BOR, nie mają problemów z uzyskaniem takich zaświadczeń. Ich zdaniem powodem wcześniejszych odmów ich wystawiania była przede wszystkim liczba funkcjonariuszy służących w policji.

Sygn. akt (II SA/Op 178/10 – Wyrok WSA w Opolu)