Firma wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Ten uznał, że firma, która zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, powinna pracownikom zatrudnionym w pralni wypowiedzieć umowy o pracę. Podkreślił, że takie działanie jest zawsze skuteczne, a pracownik jeśli się z tym nie zgadza, może zwrócić się do sądu pracy.

SN orzekł, że jeśli składniki majątkowe nie zostały przejęte przez szpital, to za pracodawcę należy uznać pozwaną firmę. SN oddalił więc skargę kasacyjną.

Sygn. akt II PK 56/09

OPINIA

Ewa Krajewska-Dziedzic

radca prawny

Pracownicy nie powinni ponosić negatywnych konsekwencji związanych z brakiem porozumienia między firmą a szpitalem. Zakład pracy, który zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, powinien pracownikom wypowiedzieć umowy, wypłacić odprawy i wystawić świadectwa pracy. Trzeba zaznaczyć, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej odpowiedzialność za firmę ponosi osoba fizyczna (najczęściej jej właściciel). Ponadto kodeks pracy nie przewiduje możliwości porzucenia firmy przez jej właściciela, które miałoby doprowadzić do rozwiązania umowy o pracę z pracownikami.