Zasady przyznania emerytur pomostowych są zgodne z ustawą zasadniczą. Tak orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie nie zgodzili się z grupą posłów, którzy argumentowali, że pominięcie w załącznikach do ustawy (to od nich zależy prawo do świadczeń) pracy w hałasie, poza pomieszczeniami zamkniętymi oraz w systemie zmianowym jest sprzeczne z zasadą równości.

TK przychylił się do opinii ministra pracy i polityki społecznej, że w przypadku tego rodzaju prac możliwe jest skuteczne zapobieganie trwałemu uszkodzeniu zdrowia, na przykład przez zastosowanie odpowiedniej odzieży roboczej albo odpowiednią organizację pracy.

– Wyklucza to możliwość uznania tych czynników za samoistne przesłanki prawa do emerytury pomostowej – mówi sędzia TK Wojciech Hermeliński.

Sędziowie nie zgodzili się też na uznanie pracy nauczyciela (poza przypadkami ujętymi w ustawie), za prace o szczególnym charakterze. Wskazali, że jej nienależyte wykonywanie nie zagraża bezpieczeństwu publicznemu czy zdrowiu, jak na przykład praca pilotów, maszynistów czy lekarzy pracujących na ostrym dyżurze.