Właściciele firm sami będą decydować, czy opłacać składki do ZUS i NFZ. Sami też poniosą konsekwencje swojej decyzji. Jeśli na przykład nie zapłacą składki do NFZ, będą musieli za leczenie płacić z własnej kieszeni. Będą też mieli niższą emeryturę, jeśli dobrowolnie zrezygnują z opłacania składki. Tylko że o tych konsekwencjach przedsiębiorcy wiedzą. Nie mogą jednak ponosić konsekwencji niedoróbek legislacyjnych.