Przepisy, które nakazują pracodawcom ich tworzenie, są absurdalne. W imieniu prawa sądy mogą nakazać firmie, aby wydzieliła pracownikom pomieszczenie, w którym mogą się spokojnie truć w czasie pracy. Te same sądy mogą ukarać firmę za niewłaściwe ustawienie monitorów komputerowych, bo zdaniem ustawodawcy szkodzi to zdrowiu pracownika w miejscu pracy. Dobrze, że ta przewrotna logika przepisów wkrótce się skończy.