Jeśli pracodawca zabiera majątek firmy, zaprzestaje prowadzenia działalności i ucieka za granicę, pracownik powinien składać tylko jedno oświadczenie, aby móc otrzymać zaliczkę na poczet niewypłaconych pensji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dobrze, że posłowie umożliwili pracownikom ubieganie się o taką pomoc. Jeśli jednak prawo to zostanie obwarowane biurokratycznymi obowiązkami, nikt z niego nie skorzysta i pozostanie martwe.