Reguły gry będą jednakowe dla tych, którzy zakładają małe, jak i duże placówki. Ważne, aby zasiadając do rozmów, urzędnicy MEN wysłuchali partnera, jakim są pracodawcy czy osoby, które prowadzą już małe placówki. Tym pierwszym np. rząd umożliwił zakładanie przedszkoli za środki funduszu socjalnego, ale nie zlikwidował barier administracyjnych. W poprzedniej liberalizacji prawa po prostu zapomniał, że przedszkola tworzą nie tylko samorządy.