W gorszej sytuacji są płatnicy składek i ubezpieczeni, którzy korzystając z sieci, nie mogą sprawdzić on-line stanu swojego konta. W przyszłym roku sytuacja ta ma się poprawić. Pod koniec 2011 roku ubezpieczony będzie mógł na bieżąco kontrolować stan swojego konta w ZUS. Wtedy okaże się, czy faktycznie składki trafiają co miesiąc na konto w ZUS i OFE. Jest i zła wiadomość. ZUS nie będzie jeszcze podawał całej kwoty zgromadzonej na koncie emerytalnym. W praktyce więc sprawdzić konto będzie można, ale to i tak nie zwiększy naszej wiedzy o wysokości przyszłej emerytury.