Proponowane zmiany mają pomóc prowadzić lepszą politykę kadrową w urzędach. Nowelizacja jednak nie porusza najważniejszej kwestii: płac. Wszyscy wiedzą, że obowiązujący w administracji system wynagradzania jest mało motywujący. Podwyżki otrzymują wszyscy, i ci, którzy robią więcej, i ci, którzy się nie przepracowują. Dlatego warto tak zmienić przepisy, aby państwo więcej płaciło za większą efektywność.