Nie wszyscy muszą więc wiedzieć, że od roku przysługuje im ochrona przed zwolnieniem, jeśli zdecydują się na obniżenie wymiaru czasu pracy, aby móc opiekować się dzieckiem. Pracodawcy na pewno nie będą takiej wiedzy popularyzować, bo to przywilej pracowniczy. Ale rząd, który podkreśla, że polityka prorodzinna to priorytet, powinien nie tylko uchwalać zamiany, ale też upowszechniać wiedzę o tym wśród pracowników. Bo same przepisy nie spowodują przecież wzrostu narodzin dzieci.