A to jest pierwszy krok do uruchomienia Rejestru. Dzięki niemu zyskaliby zarówno pacjenci, jak i NFZ. Ci pierwsi nie musieliby przedstawiać żadnych papierowych druków, żeby udowodnić, że lekarz może ich leczyć za pieniądze z NFZ. Temu ostatniemu pozwoliłoby to szybko np. skontrolować, czy świadczenie zostało udzielone pacjentowi. Pytanie tylko, czy rządowy pomysł zadziała. Wymaga on bowiem połączenia kilku megabaz różnych instytucji. Jeżeli to się nie uda, to RUM dalej będzie pieśnią przyszłości.