Robią to, aby ich pracownicy nie mieli problemów z uzyskaniem bezpłatnej pomocy medycznej. Pracownicy nauczeni złym doświadczeniem przy zbieraniu dokumentów potwierdzających wysokość zarobków sprzed 1999 roku tworzą też własne archiwa. Rozwiązaniem tego problemu jest wydanie pracownikom raz do roku razem z PIT dokumentu potwierdzającego wysokość składek i umożliwienie pacjentom dokumentowania prawa do leczenia na podstawie numeru PESEL.