Walka o zachowanie uprawnień do wcześniejszego zakończenia pracy przez jak największą grupę osób doprowadziła do absurdu. Takie prawo otrzymali np. nauczyciele i tancerze, a może się okazać, że nie będą go mieli marynarze i rybacy, którzy pracują w ekstremalnych warunkach. Stanie się tak, bo nikt nie zapłaci za nich składek. Wydaje się, że ustawodawca, przyznając przywileje emerytalne, kierował się stereotypami, w których państwowa firma zatrudnia na podstawie umowy o pracę całą rzeszę pracowników. A jeśli ustawa niewiele ma wspólnego z rzeczywistością, tym gorzej dla życia.