To zrozumiałe, szczególnie w trudnych czasach kryzysu gospodarczego. Skrócenie czy likwidacja okresu ochronnego nie spowoduje, że każdemu 50-latkowi łatwiej będzie znaleźć pracę. Ale może naruszyć zasadę, że z dwóch osób o takich samych lub zbliżonych kwalifikacjach często wybierana jest młodsza, bo pracodawca zakłada, że starszy i chroniony pracownik może pracować mniej wydajnie, nie bojąc się zwolnienia z pracy. Warto więc, aby rząd zmienił przepis o ochronie, mimo sprzeciwu związków zawodowych. Wymaga to jednak odwagi.