Do tej pory żaden rząd nie przygotował kompleksowej zmiany ustawy o pracownikach samorządowych, mimo że domagali się jej i samorządowcy, i profesorowie prawa. Obecny najpierw szybko napisał projekt ustawy o Służbie Cywilnej, a teraz pracuje nad nowymi zasadami zatrudnienia w samorządzie. Chce, aby były one podobne do funkcjonujących w urzędach administracji rządowej. Dzięki nim w gminie mają nas obsługiwać profesjonalni, kompetentni, dobrze wynagradzani i nagradzani urzędnicy. Ważne jest jednak, aby skutecznie uniezależnić lokalną administrację od lokalnych dygnitarzy. Obecnie sekretarz może powiedzieć wójtowi nie, gdy ten namawia go do złamania prawa, ale tylko raz.