5 uprawnień rodzicielskich dla ojca od 2016 roku

Pracownik wychowujący dziecko ma także szereg uprawnień związanych z rodzicielstwem i podlega wtedy szczególnej ochronie.  A od 2016 roku zmieniają się przepisy o urlopach rodzicielskich - także z korzyścią dla ojców.

  • <b>Urlop ojcowski do wykorzystania w dłuższym terminie</b>
<br>
<br>
W 2016 roku pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę i wychowujący dziecko nadal będzie miał prawo do urlopu ojcowskiego. Będzie on wynosił 14 dni kalendarzowych występujących bezpośrednio po sobie (z sobotami, niedzielami i innymi dniami wolnymi od pracy).
<br>
<br>
Jednak do tej pory ojciec mógł go wykorzystać do 12. miesiąca życia dziecka. Od przyszłego roku wchodzą jednak w życie zmiany uelastyczniające wykorzystanie urlopów rodzicielskich i teraz urlop ojcowski będzie można wykorzystać jednorazowo lub w dwóch tygodniowych częściach aż do drugiego roku życia dziecka.
  • <b>Urlop tacierzyński i rodzicielski</b>
<br>
<br>
Od 1 marca 2016 r. zlikwidowany zostanie też dodatkowy urlop macierzyński (6 tygodni) - zostanie on połączony z urlopem rodzicielskim (26 tygodni). Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim rodzic będzie mógł więc skorzystać z rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni (w razie urodzenia 1 dziecka) lub 34 tygodni (w razie urodzenia co najmniej dwojga dzieci przy porodzie).
<br>
<br>
Jednak podstawowy urlop macierzyński pozostaje bez zmian - każdej kobiecie po urodzeniu dziecka przysługuje więc 20 tygodni urlopu (z tego sześć może wykorzystać jeszcze przed porodem). Z tych 20 tygodni matka dziecka musi wykorzystać 14 tygodni, a pozostałe sześć może wykorzystać właśnie ojciec.
<br>
<br>
Po urlopie macierzyńskim ojciec - na takich samych zasadach jak matka - będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Będzie go można wykorzystać jednorazowo albo w nie więcej niż 4 częściach (do tej pory trzech). Jedną część, wynoszącą aż 16 tygodni, będzie można przy tym wybrać w dowolnie wskazanym momencie, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy sześć lat.
<br>
<br>
Liczba części udzielonego w taki sposób urlopu rodzicielskiego będzie jednak pomniejszała liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego - urlop wychowawczy będzie można wtedy wykorzystać tylko w 4, a nie 5 częściach. Poza tym ojciec nadal będzie mógł skorzystać z 3 lat bezpłatnego urlopu wychowawczego i przebywać na nim maksymalnie do 5. roku życia dziecka. Kolejną nowością jest jednak to, że ojciec będzie mógł korzystać z tego urlopu jednocześnie z matką - zniesiono więc obecny limit 4 miesięcy.
<br>
<br>
Jednocześnie jeśli rodzic zdecyduje się łączyć urlop rodzicielski z pracą na część etatu, proporcjonalnie wydłuży się czas pobierania zasiłku macierzyńskiego (przy urodzeniu jednego dziecka mogą być to łącznie nawet 64 tygodnie).
  • <b>Ojciec nie musi pracować na etacie</b>
<br>
<br>
Od nowego roku z uprawnień związanych z urodzeniem i wychowaniem dziecka mogli też korzystać nie tylko rodzice-pracownicy, ale także niezatrudnieni, ale ubezpieczeni rodzice. Ubezpieczeni opiekunowie będą więc mogli wymieniać się uprawnieniami bez względu na podstawę zatrudnienia. Powstanie możliwość dzielenia się urlopem macierzyńskim oraz rodzicielskim przez rodziców, z których jedno jest pracownikiem, a drugie podlega ubezpieczeniu chorobowemu z innego tytułu niż stosunek pracy (na przykład samozatrudnienie).
<br>
<br>
W praktyce, zatrudniona matka będzie więc mogła po 14 tygodniach urlopu macierzyńskiego z niego zrezygnować na rzecz ojca (pracownika lub ubezpieczonego niebędącego pracownikiem), bez względu na tytuł do ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli ta osoba będzie pracownikiem, nabędzie prawo do pozostałej części urlopu, z prawem do zasiłku włącznie. W przypadku innego ubezpieczenia - otrzyma zasiłek macierzyński za czas sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
<br>
<br>
Pracownica będzie mogła również podzielić się urlopem rodzicielskim z ojcem dziecka niebędącym pracownikiem, który w tym celu przerwie działalność zarobkową. Także na odwrót: gdy matka będzie ubezpieczona z innego tytułu niż stosunek pracy, ojciec nabędzie prawo do części urlopu. Za okres sprawowania opieki przez ojca w obydwu przypadkach będzie mu przysługiwał zasiłek macierzyński.
  • <b>Ojciec przejmie urlop, gdy matka jest w szpitalu</b>
<br>
<br>
Ojciec będzie mógł również przejąć urlop macierzyński, jeśli pracownica będzie przebywać w szpitalu albo innej placówce leczniczej. W przypadku, gdy ojciec nie jest pracownikiem, za okres przerwania pracy dostanie zasiłek macierzyński. Natomiast jeżeli to matka nie jest pracownicą, z części urlopu macierzyńskiego będzie mógł skorzystać ojciec dziecka będący pracownikiem.
<br>
<br>
Takie same zasady będą obowiązywać w przypadku zgonu matki lub porzucenia przez nią dziecka - rodzaj ubezpieczenia chorobowego nie będzie mieć znaczenia.
  • <b>2 dni także godzinowo</b>
<br>
<br>
Ponadto ojciec (lub matka) zachowują prawo do dotychczasowych dwóch dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do 14. roku życia. Od nowego roku będzie je jednak można wykorzystywać także w wymiarze godzinowym. Pracujący rodzic sam zdecyduje, czy rocznie chce wykorzystać dwa dni, czy 16 godzin płatnego czasu wolnego.
<br>
<br>
<br>
<a  href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/galerie/880718,duze-zdjecie,1,umowy-urlopy-rodzicielskie-zmiany-w-prawie-pracy.html" title=""><font color="#C9C9C9">>>Czytaj też: Umowy i urlopy rodzicielskie, czyli co wkrótce zmieni się w prawie pracy</font></a>
statystyki

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!