Emerytury i zasiłki: Kto może liczyć na podwyżki w 2015

Rząd, chcąc zdobyć sobie przychylność wyborców, proponuje podwyżkę niektórych świadczeń. Inne grupy wyższe wypłaty mają już zagwarantowane ustawowo, między innymi dzięki waloryzacji. Zobacz, kto w tym roku może liczyć na większe wypłaty.

 • <b>Kolejna podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego</b>
<br>
<br>
Przede wszystkim już od początku roku zwiększyła się kwota wypłacana uprawnionym (głównie rodzicom niepełnosprawnego dziecka, którzy nie podjęli lub zrezygnowali z zatrudnienia w celu sprawowania opieki) do świadczenia pielęgnacyjnego. 
<br>
<br>
Podwyżkę rodzice dzieci niepełnosprawnych wywalczyli sobie od rządu jeszcze w zeszłym roku. Wysokość świadczenia jest podnoszona stopniowo i do 31 grudnia 2014 roku opiekunowie dostawali w sumie 1000 zł miesięcznie - 800 zł samego świadczenia i 200 zł dopłaty z rządowego programu.
<br>
<br>
Od 1 stycznia 2015 r. świadczenie wynosi już 1200 zł miesięcznie, a po 31 grudnia ulegnie ono zwiększeniu do 1300 zł miesięcznie (równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia netto).
<br>
<br>
Ponadto od 1 stycznia 2017 roku świadczenie będzie również co roku waloryzowane i będzie rosło o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę. 
<br>
<br>
<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/841874,zasilek-czy-swiadczenie-pielegnacyjne-zobacz-zasady-przyznawania-i-ich-wysokosc-w-2015-roku.html" title=""><font color="#C9C9C9">Zasiłek czy świadczenie pielęgnacyjne? Zobacz zasady przyznawania i ich wysokość w 2015 roku>></font></a>
 • <b>Większe emerytury dzięki waloryzacji</b>
<br>
<br>
Z kolei od 1 marca każdego roku waloryzacji podlegają wszystkie rodzaje emerytur. W 2014 roku świadczenia były podwyższane według mechanizmu cenowo-płacowego, ale w 2015 roku rząd zdecydował się na waloryzację procentowo-kwotową (<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/818938,typy-waloryzacji-swiadczen-emerytalno-rentowych.html" title=""><font color="#C9C9C9">jakie są typy waloryzacji, przeczytasz tutaj>></font></a>).
<br>
<br>
Zgodnie z założeniami rządu, od 1 marca świadczenia z FUS zostały więc podwyższone o 1,08 proc., jednak podwyżka nie może być mniejsza niż o 36 zł. W praktyce dotyczy to osób, których świadczenie byłoby niższe niż 3333,33 zł. Tym samym osoby pobierające minimalne emerytury i renty dostają 880,45 zł, podczas gdyby zastosować wyłącznie waloryzację procentową - byłoby to 853,57 zł. <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/832591,waloryzacja-emerytur-w-2015-roku.html" title=""><font color="#C9C9C9">Więcej o waloryzacji także innego rodzaju świadczeń przeczytasz tutaj>></font></a>
<br>
<br>
Minimalna podwyżka w wysokości 36 zł dotyczy emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych. W przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy jest to 27 zł, a 18 zł - w przypadku emerytury częściowej.
 • <b>Zasiłek dla bezrobotnych nie będzie większy</b>
<br>
<br>
Na podwyżkę świadczenia nie mogą natomiast liczyć bezrobotni - w tym roku od 1 czerwca nie nastąpiła waloryzacja na podstawie średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok.
<br>
<br>
A to dlatego, że - jak z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. - wskaźnik ten ogółem w 2014 roku w stosunku do 2013 roku wyniósł 100,0. Ceny pozostały więc na takim samym poziomie, a waloryzacji nie dokonuje się w przypadku, gdy średni poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.
<br>
<br>
W związku z tym wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2015 roku do 31 maja 2016 roku wyniesie tyle samo, co w okresie od 1 czerwca 2014 do 31 maja 2015 roku, czyli (brutto):
<br>
- obniżony zasiłek dla bezrobotnych (80 proc.) - 664,90 zł przez okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, potem - 522,10 zł;
<br>
- podstawowy zasiłek dla bezrobotnych (100 proc.) - 831,10 zł przez okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, potem - 652,60 zł;
<br>
- podwyższony zasiłek dla bezrobotnych (120 proc.) - 997,40 zł przez okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, potem - 783,20 zł. 
<br>
<br>
<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/831669,zasilek-dla-bezrobotnych-w-2015.html" title=""><font color="#C9C9C9">Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych przeczytasz tutaj>></font></a>
<br>
<br>
<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/832828,zasilek-dla-bezrobotnych-2015-jak-go-wyliczyc.html" title=""><font color="#C9C9C9">A jak jest wyliczany dowiesz się tutaj>></font></a>
 • <b>Rośnie zasiłek rodzinny</b>
<br>
<br>
Przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi rząd zdecydował się także zmienić znacząco wysokość świadczeń rodzinnych oraz progów dochodowych, które do nich uprawniają. Propozycje zostały już przekazane Komisji Trójstronnej, od 1 listopada powinny więc wzrosnąć nie tylko kwoty zasiłków, ale także niektórych dodatków.
<br>
<br>
Rząd zaproponował, aby podwyższenie kryterium dochodowego zostało rozłożone na dwa etapy. Pierwszy etap zacznie się od 1 listopada 2015 r. i spowoduje wzrost:
<br>
<br>
- kryterium ogólne – o 674 zł (wzrost o 100 zł),
<br>
- kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł (wzrost o 100 zł).
<br>
<br>
Drugi etap zacznie się od 1 listopada 2017 r. i spowoduje wzrost:
<br>
- kryterium ogólne – 754 zł (wzrost o 80 zł),
<br>
- kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 844 zł (wzrost o 80 zł).
<br>
<br>
Natomiast w od 1 listopada 2015 r., w trzech etapach, będzie rosłą wysokość zasiłku rodzinnego, dokładnie o:
<br>
- 89 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 12 zł),
<br>
- 118 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 12 zł),
<br>
- 129 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 14 zł).
<br>
<br>
Drugi etap - od 1 listopada 2016 r.:
<br>
- 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 6 zł),
<br>
- 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),
<br>
- 135 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 6 zł,).
<br>
<br>
I trzeci etap - od 1 listopada 2017 r.:
<br>
- 100 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 5 zł),
<br>
- 130 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),
<br>
- 140 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 5 zł).
 • <b>Podwyżka innych świadczeń</b>
<br>
<br>
Z kwotami kryterium powiązana jest wysokość niektórych świadczeń, dlatego wzrośnie również między innymi zasiłek stały, który przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do aktywności zawodowej. Świadczenie to wzrasta o 50 proc. sumy kwot, o które podwyższone zostały kryteria.
<br>
<br>
<br>
<br>
Dokładnie wzrost poszczególnych świadczeń wyniesie:
<br>
- maksymalna kwota zasiłku stałego wzrośnie z 529 zł na 604 zł.
<br>
- kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł do 1 722 zł;
<br>
- minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauka języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 531 zł do 606 zł;
<br>
- maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł do 1 335 zł;
<br>
- wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł do 288 zł.
 • <b>Większa pomoc społeczna</b>
<br>
<br>
Na jesieni zmienią się też progi dochodowe uprawniające nie do świadczeń z pomocy społecznej - także zaplanowane przez rząd i przedstawione Komisji Trójstronnej.
<br>
<br>
Zgodnie z propozycją rządową, od 1 października wzrosną kryteria dochodowe uprawniające do finansowego wsparcia mają wynieść:
<br>
- dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości nieprzekraczającej 634 zł, wzrost o 92 zł w porównaniu do obecnie obowiązujących 542 zł,
<br>
- dla osoby w rodzinie – w wysokości nieprzekraczającej 514 zł, wzrost o 58 zł w porównaniu do obecnie obowiązujących 456 zł.
<br>
<br>
<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/873366,od-pazdziernika-wiecej-osob-z-zasilkami-z-pomocy-spolecznej.html" title=""><font color="#C9C9C9">Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>></font></a>
statystyki

Komentarze (1)

 • emeryt 50 lat pracy(2015-06-24 15:32) Zgłoś naruszenie 00

  Dlaczego podwyzki dla gornikow,nauczycieli,pielegniarek liczone sa w tysiacach zlotych.Podwyzki ldla emerytow wynosza 35 zl brutto.Kiedy naprawde zostana zrewarolizowane emerytury, jak do chwili obecnej cisza w tej sprawie a sa wsrod emerytow tacy ktorzy przepracowali wiecej niz 40 lat.

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!