Renta, zasiłek i odszkodowanie: Co przysługuje pracownikowi, który z powodu choroby nie pracuje

Pracownik, który stał się niezdolny do pracy ma prawo między innymi do zasiłku chorobowego i wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Może otrzymać również odszkodowanie i rentę. Zobacz, co jeszcze mu przysługuje.

Pieniądze, kalkulator

żródło: ShutterStock

Renta z tytułu niezdolności do pracy i renta szkoleniowa

Ponadto osoba, wobec której stwierdzona została częściowa lub całkowita niezdolność do pracy, ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeśli niezdolność została uznana za trwałą, ubezpieczony otrzyma rentę stałą. Jeżeli niezdolność do pracy ma charakter czasowy, przysługuje renta okresowa na okres wskazany w decyzji organu rentowego.

Co ważne, w przypadku osób, które starają się o rentę, ponieważ w drodze do lub z pracy uległy wypadkowi albo zapadły na chorobę zawodową, nie jest wymagany warunek posiadania odpowiedniego stażu składkowego i nieskładkowego. Ważne jest tu orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez orzecznika ZUS lub decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego przy chorobie zawodowej.

Osobie, która spełnia warunki wymagane do uzyskania renty z tytuły niezdolności do pracy, może też przysługiwać renta szkoleniowa, o ile uzyska ona a orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.

Ta renta przyznawana jest na okres 6 miesięcy, ale może zostać wydłużona na wniosek starosty do 36 miesięcy. Starosta ma prawo także skrócić okres 6 miesięcy, jeśli zawiadomi organ rentowy o braku możliwości przekwalifikowania danej osoby do innego zawodu lub o tym, że rencista nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.

Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy zależy w tym wypadku od tego, jaka w danym roku obowiązuje kwota bazowa i od stażu ubezpieczeniowego wnioskodawcy. Od 1 marca 2015 roku najniższa renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wynosi 1056,54 zł, a renta z tytułu częściowej niezdolności - 75 proc. tej kwoty, czyli 810,16 zł.

Renta szkoleniowa wynosi 75 podstawy wymiaru renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (od 1 marca 2015 roku najniższa renta szkoleniowa wynosi więc 616,35 zł), a jej wysokość jest niezależna od wymiaru stażu ubezpieczeniowego. Renta szkoleniowa nie może być przy tym niższa niż najniższa wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Przy czym renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz renta szkoleniowa nie mogą być niższe niż:
- 60 proc. podstawy wymiaru renty - dla osoby częściowo niezdolnej do pracy,
- 80 proc. podstawy wymiaru renty - dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy,
- 100 proc. podstawy wymiaru renty - dla osoby uprawnionej do renty szkoleniowej.

Gwarancje te nie obowiązują, jeżeli podstawa wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową jest ustalona od wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wyższego niż 250 proc.

>>Czytaj też: Przyszłe renty znacząco wyższe niż emerytury

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Artykuły powiązane

statystyki

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!