5 najważniejszych zmian w prawie pracy. Co czeka pracowników w 2015 roku?

W 2015 roku wejdą w życie zmiany w prawie pracy, korzystne zarówno dla pracodawców - chodzi o zwolnienia ze wstępnych badań lekarskich dla nowozatrudnianych - jak i dla pracowników, którzy powinni skorzystać za ozusowaniu śmieciówek. Także w przyszłym roku zapowiadana jest kolejna nowelizacja Kodeksu pracy, zgodnie z którą maksymalny okres zatrudnienia terminowego u danego pracodawcy miałby wynosi 33 miesiące. Dowiedz się więcej o tych zmianach.

 • <b>Zmiana pracy bez wstępnych badań lekarskich</b>
<br>
<br>
Rok 2015 przyniesie zmiany mające na celu ułatwienie prowadzenia firm - ze wstępnych badań lekarskich zostaną zwolnione osoby przyjmowanych do pracy u innego przedsiębiorcy.
<br>
<br>
Do tej pory każda osoba, zaczynająca pracę na podstawie umowy o pracę, musiała przedstawić nowemu pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające przeprowadzenie badań wstępnych. Zwolnione z tego obowiązku były tylko osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej.
<br>
<br>
Teraz nowy pracodawca nie będzie musiał już kierować każdego nowego pracownika na wstępne badania lekarskie. Zgodnie ze zmianami w Kodeksie pracy, nie będą im podlegały osoby, które w ciągu 30 dni od zakończenia zatrudnienia w jednej firmie rozpoczną pracę w innym miejscu. Wystarczy, że przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie (uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę) stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy u byłego pracodawcy, a nowy potwierdzi, że warunki panujące w jego firmie są zbieżne z tymi z poprzedniego zakładu.
<br>
<br>
Ponadto od nowego roku przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku wobec ZUS - firmy nie będą musiały do 30 kwietnia następnego roku dokonać sprawdzenia prawidłowości danych przekazanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych dotyczących danego roku kalendarzowego. Płatnik będzie miał jednak obowiązek potwierdzić ich zgodność ze stanem prawnym i faktycznym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości firma złoży raport korygujący.
 • <b>Śmieciówki ozusowane</b>
<br>
<br>
Przyszły rok przyniesie jednak głównie zmiany mające być w założeniu korzystne dla pracowników. 
<br>
<br>
Rząd zajął się wreszcie problemem śmieciówek, czyli nadużywania umów zlecenia i umów o dzieło, to znaczy zatrudniania pracowników na ich podstawie tak, jakby pracowali na etacie.
<br>
<br>
Zmiany zapowiedział jeszcze Donald Tusk, gdy w swoim tzw. drugim exposé ogłosił rok 2014 "początkiem końca śmieciówek". Walkę ze śmieciówkami rząd rozpoczął od oskładkowania umów-zleceń i zdołał przekonać do swojego projektu posłów - w październiku Sejm uchwalił przepisy w tej sprawie.
<br>
<br>
Zgodnie z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach społecznych od 1 stycznia 2015 r. ozusowane zostaną dochody członków rad nadzorczych, a dopiero od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
<br>
<br>
Zablokowana została więc możliwość stosowania podwójnych umów. Według obowiązujących dzisiaj przepisów, jeżeli pracownik ma podpisane dwie umowy zlecenia, to podlega ubezpieczeniom tylko z jednej z nich (wybranej przez siebie), niezależnie od kwoty wynagrodzenia. Powszechne jest więc, że firma podpisuje z daną osobą dwie umowy: jedną na kwotę 50 i drugą na 3000 złotych. Składki musi płacić tylko od pierwszej, a druga już oskładkowaniu nie podlega. W najbliższym czasie ma się to zmienić. 
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/835330,koszty-ozusowania-smieciowek-czyli-ile-zaplaci-za-zmiany-pracownik.html" title=""><font color="#C9C9C9"> Koszty ozusowania śmieciówek, czyli ile zapłaci za zmiany pracownik>></font></a>
 • <b>Mniej terminowych umów o pracę</b>
<br>
<br>
Rząd postanowił jednocześnie ograniczyć nadużywanie czasowych umów o pracę. Sprawa jest tym bardziej pilna, że - jak wynika z ostatnich danych - już 5,2 mln osób jest zatrudnionych na umowach, które najsłabiej wiążą ich z pracodawcami. <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/839351,5-2-mln-polakow-na-umowach-terminowych-co-trzeci-polak-drzy-ze-szef-nie-przedluzy-mu-kontraktu.html" title=""><font color="#C9C9C9"> Więcej o tym przeczytasz tutaj>></font></a>
<br>
<br>
Zakończyły się już konsultacje nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy, przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, który między innymi zmienia zasady zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony. Zmiany mają wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej w Dzienniku Ustaw, czyli najprawdopodobniej w 2015 roku.
<br>
<br>
Nowelizacja zakłada, że obecną zasadę, która przewiduje, że trzecia umowa na czas określony zawarta z tym samym pracodawcą przekształca się w umowę na czas nieokreślony, zastąpi przepis, zgodnie z którym maksymalny okres zatrudnienia terminowego wynosi 33 miesiące. Ponadto w tym czasie będzie można zawrzeć maksymalnie trzy takie umowy.
<br>
<br>
Projekt określa też skutki przekroczenia okresu 33 miesięcy oraz przekroczenia limitu liczby umów. A mianowicie, czwarty kontrakt lub kontynuowanie pracy po upływie określonego terminu będzie traktowany już jako stałe zatrudnienie, czyli pracownik będzie traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/839369,osoby-chronione-przed-zwolnieniem-dluzej-poczekaja-na-umowe-bezterminowa.html" title=""><font color="#C9C9C9"> Osoby chronione przed zwolnieniem dłużej poczekają na umowę bezterminową>></font></a>
 • <b>Zmiany w długości okresu wypowiedzenia</b>
<br>
<br>
Propozycje MPiPS zakładają również, że długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony ma być uzależniona od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy analogicznie, jak w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony.
<br>
<br>
Okresy wypowiedzenia umowy na czas określony i na czas nieokreślony miałyby więc wynosić:
<br>
- 2 tygodnie - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
<br>
- 1 miesiąc - w przypadku zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy;
<br>
- 3 miesiące - w przypadku zatrudnienia okresu co najmniej 3 lat.
 • <b>Zwolnienie ze świadczenia pracy w czasie wypowiedzenia</b>
<br>
<br>
Propozycje resortu pracy przewidują także możliwość zwolnienia pracownika przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy - do tej pory brak było w tej sprawie wyraźnych przepisów.
<br>
<br>
Teraz pracodawca otrzymałby możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, niezależnie od jej rodzaju. Byłoby to więc możliwe zarówno w przypadku umowy na czas nieokreślony, jak i na czas określony czy na okres próbny. Pracodawca musiałby przy tym wypłacić pracownikowi wynagrodzenie, jakie ten by otrzymał, gdyby pracował.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/838443,chcesz-odejsc-z-pracy-lub-zostales-zwolniony-oto-5-rzeczy-do-ktorych-masz-prawo.html" title=""><font color="#C9C9C9"> Chcesz odejść z pracy lub zostałeś zwolniony? Oto 5 rzeczy, do których masz prawo>></font></a>
 • <b>Zniknie jedna z umów o pracę</b>
<br>
<br>
MPiPS chciałoby również zlikwidować umowę na czas wykonania określonej pracy. W Kodeksie zostałyby więc tylko trzy rodzaje umów o pracę: umowa o pracę na czas nieokreślony oraz umowa o pracę na czas określony, a także umowa o pracę na okres próbny
<br>
<br>
Resort argumentuje, że umowa na czas wykonania określonej pracy jest bardzo rzadko stosowana, poza tym często pokrywa się z umową na czas określony. Dlatego praktyce wystarczą tylko trzy rodzaje umowy o pracę.
<br>
<br>
Ponadto projekt ministerstwa zakłada wyraźne określenie celu zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę na okres próbny, co na razie można wnioskować tylko z jej nazwy. Mogłaby być więc zawarta w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pracy określonego rodzaju. Co do zasady pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na okres próbny tylko raz. 
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/832303,5-pomyslow-na-zmiane-prawa-pracy-zlikwiduja-place-minimalna-i-pieciodniowy-tydzien-pracy.html" title=""><font color="#C9C9C9"> 5 pomysłów na zmianę prawa pracy. Zlikwidują płacę minimalną i pięciodniowy tydzień pracy?	>></font></a>

Artykuły powiązane

statystyki

Komentarze (14)

 • widelec(2015-07-06 08:43) Zgłoś naruszenie 50

  Warunki Zbieżne czy identyczne ??? Ale absurd. A badania środowiska pracy, ? Może tylko na stanowiskach biurowych, bo na stanowiskach robotniczych to hałas, oświetlenie, zapylenie, praca na wysokości , itp będą inne.

  Odpowiedz
 • Max(2015-01-16 22:17) Zgłoś naruszenie 41

  Praca w Polsce to wariactwo, bo to dziki kraj rzadzony przez bandytow.

  Odpowiedz
 • widelec(2015-07-06 08:46) Zgłoś naruszenie 30

  3 miesiące, Palatforma wydłuża okres wypowiedzenia dla siebie na max, bo jeszcze chcą dostawać kasę za nic nierobienie.

  Odpowiedz
 • praktyk(2014-12-05 09:25) Zgłoś naruszenie 30

  "Teraz nowy pracodawca nie będzie musiał już kierować każdego nowego pracownika na wstępne badania lekarskie. Zgodnie ze zmianami w Kodeksie pracy, nie będą im podlegały osoby, które w ciągu 30 dni od zakończenia zatrudnienia w jednej firmie rozpoczną pracę w innym miejscu. Wystarczy, że przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie (uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę) stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy u byłego pracodawcy, a nowy potwierdzi, że warunki panujące w jego firmie są zbieżne z tymi z poprzedniego zakładu. " Zbieżne to pojęcie niedookreślone "

  Odpowiedz
 • niewolnik firmy IMPEL(2015-06-26 03:42) Zgłoś naruszenie 32

  ustawa o zmianie Kodeksu pracy dotycząca ograniczenia umów na czas określony to kolejna sciema PO
  mydlenie oczu ,udawanie że coś się robi , Jestem od kilku lat pracownikiem firmy IMPEL .
  Niestety jestem zmuszany co jkilka miesięcy do podpisywania kolejnej umowy z kolejna firma prosze sprawdzic pod tym adresem ile firm ukrywa sie pod znana ogólnopolska firma IMPEL .
  Obsido .sp.z.o.o - Ozon security sp.z.o.o . - Lernen - . 2K JOB sp z.o.o - Pjk security .- team security sp z.o.o - Impel Provider security security partner sp z.o.o - Impel security Ile czasu zajmie mi zmiana umowy pracujac po 33 miesiace w kazdej firmie ??na koniec pochwale sie ze firma za cały rok 1014 zapłaciła za mnie składki w zusie na kwote 16 zł slownie szesnascie mam to na PIT 11

  Odpowiedz
 • JACEK(2016-01-05 21:18) Zgłoś naruszenie 20

  Wszystko ściema przed upływem 33 miesięcy będą zwalniać brakuje 3 miesięcy do pełnych świadczeń i tak wyjdą na plus bo w tym okresie nie należy ci się urlop i inne świadczenia np.urlop macierzyński ITP.

  Odpowiedz
 • noris1225(2016-01-17 12:15) Zgłoś naruszenie 20

  lipa nic nowego nadal zyskuja pracodawcy jak do debaty o zmianie kp sa zaproszeni tylko pracodawcy a gdzie pracownicy tych sie nie słucha

  Odpowiedz
 • trol(2015-01-21 12:19) Zgłoś naruszenie 20

  praca ,/w tym kraju trzeba odbudowac POLSKI przemysl a nie sciagac chlam z azii stworzyc takie przepisy prawne aby obie strony pracodawca i pracownik byly zadowolone

  Odpowiedz
 • KUNTA KINTE(2014-12-31 18:31) Zgłoś naruszenie 22

  NIECH ZLIKWIDUJA UMOWY ZLECENIA BO JA NAWET NIE ZARABIAM NAJNI,ZSZEJ KRAJOWEJ NIECH DADZA LUDZI.A UMOWY O PRACE...

  Odpowiedz
 • pp.(2014-12-05 15:06) Zgłoś naruszenie 20

  A poco te badania w ogole sa robione na zachodzie jak ktos jest chory idzie do lekarza a pracodawcy to nie obchodzi ,nabijanie lekarzom kasy a badania to fikcja.

  Odpowiedz
 • JACEK(2016-01-05 21:12) Zgłoś naruszenie 11

  wszystko ściema przed upływem 33 miesięcy będą zwalniać brakuje 3 miesięcy do pełnych świadczeń i tak wyjdą na plus bo w tym okresie nie należy ci się urlop i inne świadczenia np.urlop macierzyński ITP.

  Odpowiedz
 • deltaaaa(2015-01-06 19:21) Zgłoś naruszenie 10

  A teraz takie pytanie, niby wszystko fajnie ale wystarczy mieć wieksza rodzine i kazda osoba zakłada własną działalność w tym samym budynku itp. Przerzucają pracowników przed upłynięciem 33 miesięcy do kolejnej firmy i od nowa okres umowy się liczy. Tak mozna w kolko czy dopiero gdy skończą się firmy córki?

  Odpowiedz
 • Ochroniarz (2017-07-21 19:03) Zgłoś naruszenie 01

  ZATRUDNIŁEM SIĘ W FIRMIE IMPEL W SKLEPIE JAKO OCHRONA ALE DO TEJ PORY NIE OTRZYMAŁEM ŻADNEJ UMOWY. PRZEDSTAWICIEL FIRMY OBEJMUJE 14ZŁ BRUTTO NA GODZINĘ. ALE TO SĄ TYLKO OBIECANKI.NIE WIERZCIE TO KŁAMSTWO.

  Odpowiedz
 • pola(2014-12-05 19:26) Zgłoś naruszenie 02

  Mnie czeka wiele pracy, bo zdecydowałam się na kredyt w getin banku i otworzenie własnego biznesu Zawsze o tym marzyłam a teraz uwaam, ze jest czas na realizację tego marzenia.

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!