Zasiłki z pomocy społecznej

5 grudnia 2013 r.

Gmina przyzna maksymalnie 18,93 zł dodatku energetycznego5 grudnia 2013 r.

Część samorządów zaczęło już przyjmować wnioski o dopłaty na pokrycie rachunków za prąd. Taka forma pomocy od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwać tzw. wrażliwym odbiorcom energii elektrycznej. Zalicza się do nich osoby uprawnione do dodatków mieszkaniowych, które mają podpisaną umowę kompleksową lub umowę o sprzedaży energii elektrycznej (oraz zamieszkują w miejscu jej dostarczania).

14 listopada 2013 r.

Raport NIK o kontraktach socjalnych14 listopada 2013 r.

Pomoc społeczna, realizowana poprzez kontrakty socjalne - jest coraz mniej skuteczna, choć kosztowna - wynika z raportu NIK. Prezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawił w Łodzi raport dotyczący kontraktów socjalnych. Chodzi o umowy między gminami a osobami niezaradnymi życiowo, w ramach których beneficjentom finansuje się szkolenia i doradztwo zawodowe.