Zasiłki z pomocy społecznej

2 kwietnia 2015 r.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie

Specjalny zasiłek opiekuńczy 2015: Komu przysługuje i ile wynosi?2 kwietnia 2015 r.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (lub są nieaktywne zawodowo) w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

30 marca 2015 r.

Informacje o sytuacji mieszkaniowej nie są niezbędne do wydania orzeczenia o niepełnosprawności - twierdzi ministerstwo

Mniej danych by dostać zasiłek. MPiPS ogranicza wymogi30 marca 2015 r.

Resort pracy i polityki społecznej wprowadził zmiany do projektu ustawy, która umożliwić ma składanie wniosków o świadczenia socjalne przez internet. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Obejmuje on również m.in. zmiany w ustawach: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o pomocy społecznej, w Prawie o ruchu drogowym.

2 lutego 2015 r.

Pomoc z opieki społecznej przyznawana jest wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

Specjalny zasiłek celowy pomoże w chwilowych kłopotach2 lutego 2015 r.

Moja sąsiadka, osoba młoda, ale samotna, do niedawna radziła sobie. Miała pracę i choć nie zarabiała wiele, to spokojnie wiązała koniec z końcem. Ostatnio jednak podupadła na zdrowiu, pracuje rzadko, widzę, że zaczyna brakować jej pieniędzy na lekarstwa i leczenie – opowiada pani Maria. – Trochę jej pomagam, ale gotówki nie chce ode mnie brać, czasem przyjdzie na obiad, czasem na herbatę. Do pomocy społecznej zgłosić się nie chce, mówi, że nie spełnia kryterium, więc nikt jej nic nie da. Sprawdziłam: kryterium dla osoby samotnej to 542 zł. U nas czynsz wynosi prawie tyle, a jeszcze prąd, inne opłaty... jedzenie, lekarstwa. Czy taka osoba może uzyskać cokolwiek z pomocy społecznej

7 stycznia 2015 r.

Polityka prorodzinna przynosi efekty7 stycznia 2015 r.

Polityka prorodzinna, którą rozpoczął już poprzedni rząd, daje efekty - mówiła premier Ewa Kopacz podsumowując 100 dni rządu. Przekonywała, że już wprowadzono kartę dużej rodziny i zniżki dla rodzin wielodzietnych. Więcej pieniędzy w 2015 roku będzie też na żłobki. " Nie 100 milionów a 150" - podkreślała Ewa Kopacz.

13 października 2014 r.

Emp@tia: Pomoc czy policja społeczna

Fundacja Panoptykon: niedopuszczalna zbyt duża ingerencja w prywatność aplikujących o zasiłek13 października 2014 r.

Urzędnicy z jeszcze szerszymi niż obecnie uprawnieniami do kontrolowania osób aplikujących o środki z pomocy społecznej, powstanie centralnego systemu kontroli – te propozycje resortu pracy w założeniu mają wyeliminować nadużycia przy pobieraniu zasiłków. Tymczasem stanowią one poważne zagrożenie dla praw osób korzystających z pomocy społecznej. Przeciwko tym zmianom opowiada się Fundacja Panoptykon, która zwraca uwagę, że osoby w trudnej sytuacji są szczególnie narażone na negatywne konsekwencje tak daleko idącej ingerencji w prywatność.